Yeremenko/Raiter/Szypkowski Trio „Okrutna Siostra”

OKRUTNA SIOSTRA
Koncert – Opowieść    

 Ze wschodu na zachód płynęły pieśni: o zdradzie, miłości, tęsknocie, zbrodni i o spotkaniu z Innymi. Pozbieraliśmy te pieśni: o okrutnej siostrze, która z zazdrości zabija młodszą, o Tomaszu, który nigdy nie mógł skłamać, o porwanej przez elfy pani Izabeli. Są wśród nich pieśni proste i dworskie, dzieła bezimiennych autorów i wybitnych poetów, muzyka tradycyjna, inspirowana tradycyjną i zupełnie nowa. Okrutna siostra to wędrówka muzyczno-słowna ze wschodu na zachód Europy śladem najpopularniejszych wątków balladowych. Motywy i postacie, takie jak dzieciobójczyni czy tytułowa okrutna siostra, wędrowały po kontynencie, przekształcając się w rozliczne wersje śpiewane w różnych językach. To zawsze ta sama, ale za każdym razem na nowo rozgrywająca się historia. Czasem dotyczy wydarzeń zwykłych, ale przerażających powszechnością zbrodni i nieszczęścia; czasem zajść nadzwyczajnych, działających na wyobraźnię niesamowitością spotkania z Innym, z nieznanym i wytęsknionym albo – przerażającym, unikalnym, tchnącym grozą unicestwienia. Oprócz utworów anonimowych autorów ze Szkocji, Anglii, Francji, Ukrainy i Polski przedstawimy też poezję Bolesława Leśmiana, Seweryna Goszczyńskiego i Aleksandra Chodźki. A wszystko osnute na stu strunach, wyśpiewane trójgłosem Emilii Raiter, Łukasza Szypkowskiego i Oleny Yeremenko.

E M I L I A   R A I T E R – Harfa gotycka, harfa koncertowa, śpiew, opowieści

Ł U K A S Z   S Z Y P K O W S K I – Opowieści, śpiew, kantele

O L E N A  Y E R E M E N K O  – Nyckelharpa, moraharpa, śpiew

Partnerzy i organizatorzy Festiwalu Strefa Ciszy

Festiwal Strefa Ciszy

realizacja: estinet.pl