Dzieci Suzuki

Festiwal Strefa Ciszy

Dzieci Suzuki to mali i więksi adepci grania na instrumentach muzycznych, uczących się Metodą Suzuki, stworzoną przez japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki, który tak mówił o swojej idei: ,,Chcę (mam nadzieję, że potrafię) zrewolucjonizować edukację: zamiast przekazywać instrukcje, pragnę edukować w prawdziwym znaczeniu tego słowa, czyli wydobywać i rozwijać możliwości, dążąc do pełnego rozwoju osobowości dziecka. Dlatego wszystkie siły poświęcam propagowaniu kształcenia talentu. To, kim dziecko zostanie w przyszłości, zależy od tego jak je będziemy kształcili. Modlę się gorąco, żeby wszystkie dzieci na świecie zostały wspaniałymi, szczęśliwymi ludźmi o nieprzeciętnych uzdolnieniach! Skierowałem całą energię na ten cel, bo jestem przekonany, że wszystkie dzieci w chwili urodzenia mają jednakowy potencjał.”

Partnerzy i organizatorzy Festiwalu Strefa Ciszy

Festiwal Strefa Ciszy

realizacja: estinet.pl